Aanleiding

Ons doel is alle schoolreisorganisaties van Nederland te promoten. Tot nu toe was het niet mogelijk om in één dag in contact te komen met alle aanbieders van schoolreisjes. Op de Schoolreisbeurs is dat nu wél mogelijk. 

Vraag vanuit het onderwijs

Het jaarlijkse schoolreisje blijft voor scholen het hoogtepunt van het jaar. Scholen vragen naar één plek waar overzichtelijk alle aanbieders aanwezig zijn. Een plek waar educatieve inhoud, prijs en kwaliteit, kindvriendelijkheid van een schoolreisbestemming beoordeeld kan worden. Zodat er in één keer een keuze gemaakt kan worden uit het beschikbare aanbod. 

Vraag vanuit schoolreisorganisaties

Onderzoek dat wij deden in 2011 en 2012 wijst uit dat er onder schoolreisaanbieders veel animo is voor een Schoolreisbeurs. Wij ontvingen tientallen enthousiaste reacties van onder andere musea, pretparken, dierenparken en andere educatieve instellingen. 

De Schoolreisbeurs wordt mede
mogelijk gemaakt doorTwitter


    Share |